ทำความรู้จักกับสัตว์พาหะ ที่พบมากในประเทศไทย

  รู้ทันปลวก

  ปลวกภัยร้ายกว่าที่คุณคิด

  ปลวกภัยร้ายกว่าที่คุณคิด

  ปลวก แมลงอันตรายที่สร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ไปจนถึงสถานประกอบการ ปลวกเป็นแมลงที่อาศัยอยู่ใต้ดินไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มักทำท่อทางเดินและขึ้นมาตามรอยแตกของพื้นคอนกรีตหรือรอยต่อระหว่างผนังหรือเสา เพื่อเข้าทำลายโครงสร้างที่ทำมาจากไม้ภายในอาคาร เช่น เสา คานไม้ พื้นปาร์เก้ ประตู หน้าต่าง ทำให้การป้องกันและกำจัดปลวกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน

  สายพันธุ์ปลวกที่พบในไทย

  สายพันธุ์ปลวกที่พบในไทย

  ในประเทศไทยมีปลวกแพร่กระจายอยู่กว่าสองร้อยชนิด แต่มีเพียงสิบกว่าชนิดเท่านั้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไม้ภายในอาคาร บ้านเรือน ซึ่งมักเป็นปลวกจำพวกที่อาศัยอยู่ในไม้และปลวกที่เป็นภัยอันตรายที่ใกล้ตัวที่สุด คือ “ปลวกที่อาศัยอยู่ใต้ดิน”

  ปลวกประเภทนี้จะออกไปหาอาหารที่อยู่ตามพื้นดินหรือเหนือพื้นดินขึ้นไป โดยส่วนใหญ่จะทำท่อทางเดินดินเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นและป้องกันอันตรายจากศัตรูภายนอก ปลวกที่อาศัยอยู่ใต้ดินโดนจัดเป็นปลวกที่อันตรายที่สุดต่ออาคาร บ้านเรือน เพราะกว่า 90% ของอาคารในประเทศไทยถูกทำลายจากปลวกชนิดนี้ และเกือบ 100% ได้ทำความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนที่อยู่ในเขตเมือง

  การกำจัด ปลวก มีกี่วิธี ?

  การใช้สารป้องกันกำจัดปลวกหรือฉีดปลวก (Termiticides)

  การใช้สารป้องกันกำจัดปลวกหรือฉีดปลวก (Termiticides)

  เป็นการกำจัดปลวกโดยการนำสารเคมีฉีดลงไปในพื้นดินใต้อาคารบ้านเรือน เพื่อให้ปลวกไม่สามารถเจาะทะลุผ่านได้ หรืออาจใช้สารเคมีกำจัดปลวกฉีดปลวกให้โดนตัวปลวกโดยตรง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้อาศัยด้วย

  การใช้สารป้องกันกำจัดปลวกหรือฉีดปลวก (Termiticides)
  การใช้สารป้องกันกำจัดปลวกหรือฉีดปลวก (Termiticides)
  การกำจัดปลวกระบบเหยื่อ (Termite Bait System Control)

  การกำจัดปลวกระบบเหยื่อ (Termite Bait System Control)

  เป็นการควบคุมที่ทำให้ปลวกที่ได้รับเหยื่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธีการรูปแบบใหม่ในการป้องกันกำจัดปลวก ด้วยการใช้การกำจัดปลวกระบบเหยื่อที่ออกฤทธิ์ช้า และส่งผลในการขัดขวางกระบวนการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของปลวก และจะสามารถกำจัดปลวกโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดการตายต่อเนื่องจนหมดทั้งรัง อีกวิธีหนึ่ง คือ ใช้การกำจัดปลวกระบบเหยื่อที่ดึงดูดให้ปลวกเข้ามากิน และคงสภาพของฤทธิ์ยาอยู่ภายในตัวปลวกจนสามารถถ่ายทอดไปสู่สมาชิกอื่นๆ ภายในรังต่อไป

  การกำจัดปลวกระบบเหยื่อ (Termite Bait System Control)
  การกำจัดปลวกระบบเหยื่อ (Termite Bait System Control)

  วิธีการป้องกันกำจัดปลวกโดยผู้เชี่ยวชาญ

  1.

  การป้องกันและกำจัดปลวกนั้นทำได้ตั้งแต่ระหว่างการก่อสร้าง และหลังก่อสร้างเสร็จแล้ว

  2.

  การป้องกันและกำจัดปลวกระหว่างการก่อสร้าง คือ การวางระบบท่อกำจัดปลวก ไว้ที่คานใต้บ้าน เพื่อการฉีดหรืออัดน้ำยาสารเคมีกำจัดปลวกในครั้งแรกได้อย่างทั่วถึง และยังสามารถเติมน้ำยาต่อเนื่องได้ในปีต่อไป

  3.

  การป้องกันและกำจัดปลวกหลังก่อสร้างเสร็จแล้ว ในกรณีที่ไม่มีระบบวางท่อกำจัดปลวกใต้บ้าน จะมีสองวิธีในการควบคุม

  4.

  สำหรับบ้านที่เคยมีการใช้เคมีอย่างต่อเนื่องแล้ว แต่ยังพบปัญหาอยู่นั้น เราแนะนำให้เปลี่ยนเป็นแบบกำจัดปลวกแบบระบบเหยื่อล่อให้มากิน เพื่อนำไปสู่ปลวกตัวอื่นๆ ภายในรัง ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ปลอดภัยและได้ผลในระยะยาวนานกว่าวิธีการอื่นๆ

  5.

  ปลวกที่ทำลายบ้านส่วนใหญ่เป็นปลวกทำรังลึกใต้ดิน การฉีดพ่นหรือปักอัดเคมีเป็นวิธีการป้องกันชั้นดินให้มีความเป็นพิษ เพื่อให้ปลวกสัมผัสสารเคมีเมื่อทำทางเดินเข้ามาภายในบ้านหรือไม่สามารถทำทางเดินได้ แต่ก็มีโอกาสที่มีช่องว่างปลวกสามารถแทรกตัวภายในอาคารได้ การใช้ระบบเหยื่อเพื่อล่อปลวกเป็นวิธีการที่จะนำอาหารส่งให้ปลวกได้ทุกตัวภายในรังอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาได้อย่างยาวนาน

  บริการกำจัดสัตว์พาหะอื่นๆ หนู มด แมลงสาบ

  การกำจัดมด-แมลงสาบ

  การกำจัดมด-แมลงสาบ

  จะมุ้งเน้นในการควบคุมประชากร ของแมลง โดยเริ่มจากการกำจัด ด้วยการสเปรย์และการใช้เหยื่อล่อเพื่อลดจำนวน ตัวเต็มวัย เพื่อจะใช้สารเคมีที่ควยคุมการเจริญเติบโต ของแมลงเพื่อ ควบคุมไม่ให้มารบกวนผู้อยู่อาศัย และ ก่อความเสียหายภายในอาคาร

  การกำจัดมด-แมลงสาบ
  การบริการกำจัดหนู

  การบริการกำจัดหนู

  จะมุ้งเน้น่ในการควบคุมประชากร หนู โดย ใช้เหยื่อพิษ ที่ส่งผลให้หนูตายเมื่อไปดื่มน้ำเท่านั้น ส่งผลให้หนูไม่สามารถเรียนรู้ได้ว่าตัวเองตายจากอะไร เพื่อให้สามารถวางเหยื่อพิษได้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการวางกับดักในจุดที่ไม่สามารถ วางเหยื่อพิษได้เช่น ในโรงงานผลิตอาหาร ห้องครัว เป็นต้น

  การบริการกำจัดหนู
  การบริการกำจัดหนู
  • ปลวก แมลงอันตรายที่สร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ไปจนถึงสถานประกอบการ ปลวกเป็นแมลงที่อาศัยอยู่ใต้ดินไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มักทำท่อทางเดินและขึ้นมาตามรอยแตกของพื้นคอนกรีตหรือรอยต่อระหว่างผนังหรือเสา เพื่อเข้าทำลายโครงสร้างที่ทำมาจากไม้ภายในอาคาร เช่น เสา คานไม้ พื้นปาร์เก้ ประตู หน้าต่าง ทำให้การป้องกันและกำจัดปลวกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน

  • มด สามารถทำอันตรายกับมนุษย์โดยการกัดหรือต่อย พร้อมทั้งปล่อยน้ำพิษลงไปในรอยแผลที่กัดหรือต่อยทำให้รู้สึกเจ็บปวด นอกจากนั้นมดยังมีความสามารถเป็นตัวพาเชื้อโรคติดมาตามขาและหนวด เมื่อพวกมันขึ้นมากินอาหารของคนก็จะทำให้มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในอาหาร อาจทำให้อาหารบูดเน่าได้ เมื่อรับประทานเข้าไป อาจทำให้เกิดโรคท้องเสียได้

  • แมลงสาบ เป็นพาหะสำคัญที่สามารถนำเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อราหรือโปรโตซัว ติดต่อมาสู่มนุษย์ได้ การแพร่เชื้อโรคของแมลงสาบเกิดจากพฤติกรรมการออกหาอาหารและการกินอาหารของแมลงสาบที่ชอบหาอาหารตามสิ่งปฏิกูลและระหว่างเดินจะสำรอกและถ่ายมูลไปตลอดทาง ดังนั้นโรคที่เกิดจากแมลงสาบส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์และอาหารเป็นพิษ อีกทั้งยังสามารถเป็นพาหะก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ได้อีก เช่น โรคเรื้อน กาฬโรค ตับอักเสบ หอบหืด ภูมิแพ้หรือโรคผิวหนัง

  • หนู เป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ หนูทำลายพืชผลและพยายามจะเข้าร่วมในที่อยู่อาศัยของมนุษย์และนำความเสียหายนานาประการแก่เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นจำนวนมหาศาล ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายทางตรงที่เด่นชัด คือ การกัดแทะกินพืชผลที่มนุษย์ปลูกตั้งแต่ในไร่นา ตลอดจนทำให้เกิดการปนเปื้อนในที่เก็บรักษา ในระหว่างการขนส่งและการแปรรูปผลิตผล จนกระทั่งอยู่ในมือผู้บริโภค นอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้ว ผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษย์ยังถูกหนูกัดแทะทำลายอีกด้วย นอกจากนี้หนูยังเป็นสัตว์พาหะสำคัญที่นำโรคหลายชนิดสู่คน และสัตว์เลี้ยง อย่างเช่น โรคไข้ฉี่หนู (leptospirosis), โรคไข้หนู (murine thyphus, scrub thyphus), กาฬโรค (plaque) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น